DREAMQZ Chemical má rozsiahle produktové portfólio vrátane polymérov, monomérov,
základné petrochemické výrobky a výrobky megatrendu a rastie a stáva sa globálnou chemickou spoločnosťou
založené na špičkových výrobných zariadeniach a stabilnom vytváraní výnosov.

novinky a informácie